הלכה יומית – יום חמישי כ”ח אלול תש”פ

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" אף על פי שבשבת אסור לרחוץ כל גופו [אפילו אבר אבר], גם במים שהוחמו בערב שבת, ורק במים צוננין מותר…

להמשך קריאההלכה יומית – יום חמישי כ”ח אלול תש”פ

הלכה יומית – יום חמישי ה’ סיון תש”פ

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" להקדשת הלכה יומית לחץ כאן בליל חג השבועות, מותר לאכול הפת עם סלט ירקות ומיני חמוצים ואין בזה קפידא. טוב…

להמשך קריאההלכה יומית – יום חמישי ה’ סיון תש”פ

הלכה יומית – יום רביעי ד’ סיון תש”פ

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" להקדשת הלכה יומית לחץ כאן גם להמחמירים שלא לקדש בליל שבועות עד צאת הכוכבים, אין צריכים להזהר בזה אלא בקידוש,…

להמשך קריאההלכה יומית – יום רביעי ד’ סיון תש”פ

הלכה יומית – יום שלישי ג’ סיון תש”פ

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" להקדשת הלכה יומית לחץ כאן יש אומרים שבליל חג השבועות אין לקדש על הכוס עד שיהיה ודאי לילה, [שהוא כרבע…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שלישי ג’ סיון תש”פ

הלכה יומית – יום שני ב’ סיון תש”פ

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" להקדשת הלכה יומית לחץ כאן בששה בסיון חל יום חג השבועות, לאחר ימי ספירת העומר שנמשכו ארבעים ותשעה ימים, שהם…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שני ב’ סיון תש”פ

הלכה יומית – יום ראשון א’ סיון תש”פ

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" להקדשת הלכה יומית לחץ כאן ראוי ללמוד בחג שבועות מדרשי חז"ל על מעמד הר סיני, ולצייר תמיד את המעמד הנכבד…

להמשך קריאההלכה יומית – יום ראשון א’ סיון תש”פ

הלכה יומית – יום שישי כ”ח אייר תש”פ

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" להקדשת הלכה יומית לחץ כאן טוב יותר להדליק את הנרות לכבוד יום טוב, קודם כניסת החג, וכמו בערב שבת, שמכינים…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שישי כ”ח אייר תש”פ

הלכה יומית – יום שישי ד’ סיון תשע”ט

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" להקדשת הלכה יומית לחץ כאן טוב ונכון שכל אחד יישן וינוח בערב שבועות, כדי שיוכל לאגור כח בשביל הלימוד במשך…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שישי ד’ סיון תשע”ט

ניתן להשיג: ילקוט יוסף הלכות יום טוב וחול המועד

ניתן להשיג במספר טלפון 077-2249906

יצא לאור: ילקוט יוסף יום טוב וחול המועד

כולל: איזו מלאכות אסורות ביום טוב, דיני יום טוב שני של גלויות, דיני הכנה ביום טוב, דיני האש ביום טוב, דיני לישה ואפיה ביום טוב, שלא לבשל לצורך גוי ומחלל שבת, ביצה שנולדה ביום טוב, כיבוי ביום טוב, דיני עירוב תבשילין, המלאכות האסורות והמותרות בחול המועד, דיני גילוח וכיבוס בחול המועד, ועוד

מסימן תצה עד תקמח

המשך…

להמשך קריאהניתן להשיג: ילקוט יוסף הלכות יום טוב וחול המועד

הלכה יומית – יום שישי י”ב תשרי תשע”ט

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה מוקדשת להצלחת התורם החפץ בעילום שמו הי"ו להקדשת הלכה יומית לחץ כאן בערב שבת או ערב יום טוב לא יבנה…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שישי י”ב תשרי תשע”ט