הלכה יומית – יום שני ח’ תשרי תש”פ

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" אף על פי שעיקר התשובה היא עזיבת החטא, מכל מקום נכון שבעל תשובה יקבל על עצמו תיקון לכפר חטאתיו. ויש…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שני ח’ תשרי תש”פ

הלכה יומית – יום ראשון ז’ תשרי תש”פ

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" אמרו חז"ל: במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, כלומר מעלתם גדולה ממעלת אלו שלא חטאו מעולם, מפני…

להמשך קריאההלכה יומית – יום ראשון ז’ תשרי תש”פ