שטר פרוזבול תשפ”ב להורדה

שטר פרוזבול הורד שטר פרוזבול כפי דעת מרן רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל עם דייני בית הדין הגדול כפי שנפסק שטר-פרוזבול-תשפבהורד

להמשך קריאהשטר פרוזבול תשפ”ב להורדה