הלכה יומית – יום שני ט”ו שבט תש”פ

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" היו לפניו מיני פירות הרבה, אם ברכותיהם שוות, ויש ביניהם ממין שבעה, מקדים מין שבעה. ופירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שני ט”ו שבט תש”פ

הלכה יומית – יום שני ט”ו שבט תשע”ט

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" מוקדש לרפואת חיה שרה בת אפרת בתוך שאר חולי ישראל כל הקודם בפסוק בשבעת המינים עצמם, קודם לחבירו לברכה. ותמרים קודמים לענבים,…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שני ט”ו שבט תשע”ט

הלכה יומית – יום חמישי כ”ו אלול תשע”ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לרפואת רבקה בת חנה בתוך שאר חולי ישראל מנהג ישראל לאכול בשתי הלילות של ראש השנה מיני פירות וירקות שיש בהם…

להמשך קריאההלכה יומית – יום חמישי כ”ו אלול תשע”ח