הלכה יומית – יום ראשון ט’ ניסן תשע”ט

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”

מוקדש לרפואת תהילה בת יעל בתוך שאר חולי ישראל


יש נוהגים שלא לאכול תרנגולים בפסח, שמא תמצא בהם חטה, והיא חומרא יתירה, ויכולים לעשות התרה על כך. וטוב לקנות התרנגולים קודם פסח, ולהאכילם אורז [או דורא], שאם יקנה אותן בפסח מהגויים נמצא כאילו קונה את החמץ שבזפק, והמחמיר תבוא עליו ברכה.

אם נמצאת חטה שלימה במצה, ואין החטה מבוקעת, אף על פי כן ראוי להחמיר ליטול מסביב למקום החטה, ושאר המצה מותרת. ואם היתה החטה מבוקעת, ויש הפסד אם יזרוק את כל המצה, די בכך שיטול מן המצה מסביב למקום החטה. אבל אם אין הפסד מרובה ואינו שעת הדחק, ראוי לחוש ולאסור כל אותה מצה.

[ילקוט יוסף פסח א’, סימן תמז – תערובת חמץ בפסח, ומצרכי מזון לפסח, סעיף מ]

המשך…

להמשך קריאההלכה יומית – יום ראשון ט’ ניסן תשע”ט

הלכה יומית – יום רביעי ה’ ניסן תשע”ט

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" מוקדש לרפואת תהילה בת יעל בתוך שאר חולי ישראל קהילות של ספרדים שבחוץ לארץ הנהיגו את עצמם בחומרות, כמו בכלי זכוכית…

להמשך קריאההלכה יומית – יום רביעי ה’ ניסן תשע”ט

הלכה יומית – יום שישי כ”ט אדר תשע”ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לרפואת אליהו בן רבקה רחל בתוך שאר חולי ישראל להקדשת הלכה יומית לחץ כאן מי שנהג להחמיר בחג הפסח בחומרות רבות, מחמת ששמע מאיזה…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שישי כ”ט אדר תשע”ח

הלכה יומית – יום חמישי כ”ח אדר תשע”ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לרפואת אליהו בן רבקה רחל בתוך שאר חולי ישראל להקדשת הלכה יומית לחץ כאן משפחות יוצאי מרוקו שעלו מחוץ לארץ ובאו לארץ ישראל, ובעודם…

להמשך קריאההלכה יומית – יום חמישי כ”ח אדר תשע”ח

הלכה יומית – יום רביעי כ”ז אדר תשע”ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לרפואת אליהו בן רבקה רחל בתוך שאר חולי ישראל להקדשת הלכה יומית לחץ כאן אשה ספרדיה הנישאת לבעל אשכנזי, אף על פי שבבית בעלה…

להמשך קריאההלכה יומית – יום רביעי כ”ז אדר תשע”ח

הלכה יומית – יום שלישי כ”ו אדר תשע”ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לרפואת אליהו בן רבקה רחל בתוך שאר חולי ישראל להקדשת הלכה יומית לחץ כאן אין עושין מצה לפסח מצויירת בצורות כמין חיה ועוף, אבל…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שלישי כ”ו אדר תשע”ח

הלכה יומית – יום שני כ”ה אדר תשע”ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לרפואת אליהו בן רבקה רחל בתוך שאר חולי ישראל להקדשת הלכה יומית לחץ כאן אשה אשכנזיה הנשואה לספרדי, והיא רוצה להמשיך לנהוג איסור באורז…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שני כ”ה אדר תשע”ח

הלכה יומית – יום ראשון כ”ד אדר תשע”ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לרפואת אליהו בן רבקה רחל בתוך שאר חולי ישראל להקדשת הלכה יומית לחץ כאן אשה אשכנזיה שנישאת לבעל ספרדי, ובהיותה בבית אביה היתה נוהגת…

להמשך קריאההלכה יומית – יום ראשון כ”ד אדר תשע”ח

הלכה יומית – יום חמישי כ”א אדר תשע”ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לרפואת אליהו בן רבקה רחל בתוך שאר חולי ישראל להקדשת הלכה יומית לחץ כאן אורז המיובא מחוץ לארץ כשהוא מבריק, ויש ספק אם נעשה…

להמשך קריאההלכה יומית – יום חמישי כ”א אדר תשע”ח

הלכה יומית – יום רביעי כ’ אדר תשע”ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לרפואת אליהו בן רבקה רחל בתוך שאר חולי ישראל להקדשת הלכה יומית לחץ כאן אף הנוהגים איסור באורז ובקטניות בפסח, מותר להם להשהותם בבית,…

להמשך קריאההלכה יומית – יום רביעי כ’ אדר תשע”ח