הלכה יומית – יום רביעי ט”ו אדר תש”פ – פורים דמוקפין

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ראוי להזהר במצות משלוח מנות, שיהיו המנות יקרות וחשובות, לפי ערך הנותן, כדי להראות חיבה וריעות למקבל. ואם המקבל עשיר…

להמשך קריאההלכה יומית – יום רביעי ט”ו אדר תש”פ – פורים דמוקפין

הלכה יומית – יום שלישי י”ד אדר תש”פ – פורים דפרזים

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" כבר פשט המנהג כיום לשלוח מיני מתיקה במשלוח מנות. ומ"מ נכון לצרף את מיני המתיקה עם מנות ממש, ולא מיני…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שלישי י”ד אדר תש”פ – פורים דפרזים

הלכה יומית – יום ראשון י”ב אדר תש”פ

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" יש לשלוח שני מאכלים ממינים שונים, אבל מין מאכל אחד, אפילו אם חילק אותו בשתי צלחות או קערות, אינו יוצא…

להמשך קריאההלכה יומית – יום ראשון י”ב אדר תש”פ

הלכה יומית – יום שישי י’ אדר תש”פ

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" השולח לחבירו בשר ובקבוק יין וכיוצא בזה, יוצא בזה ידי חובת משלוח מנות, שגם המשקה נחשב ל"מנה" אחת. אפילו שלח…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שישי י’ אדר תש”פ

הלכה יומית – יום חמישי ט’ אדר תש”פ

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" אשה השולחת לחברתה משלוח מנות בגדי צבעונין וכדומה, אינה יוצאת ידי חובת משלוח מנות, שאף על פי שאמרו בפסחים (קט.)…

להמשך קריאההלכה יומית – יום חמישי ט’ אדר תש”פ

הלכה יומית – יום רביעי ח’ אדר תש”פ

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" השולח לחבירו שהוא תלמיד חכם חידושי תורה ופרפראות לחכמה, או ספרי קודש, ביום פורים, אינו יוצא בזה ידי חובת משלוח…

להמשך קריאההלכה יומית – יום רביעי ח’ אדר תש”פ

הלכה יומית – יום שלישי ז’ אדר תש”פ

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" השולח מעות לחבירו באופן שיוכל לקנות בהם מנות מאכל אינו יוצא ידי חובה, שצריך לשלוח בדוקא מנות של מאכל ומשתה.…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שלישי ז’ אדר תש”פ

הלכה יומית – יום שני ו’ אדר תש”פ

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה להצלחת היהדות החרדית בארץ יוצאים ידי חובת משלוח מנות גם בבשר שימורים שבקופסאות, או בסרדינים, וכיוצא בזה. השולח…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שני ו’ אדר תש”פ

הלכה יומית – יום ראשון ה’ אדר תש”פ

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" יש אומרים שצריך לשלוח המנות כשהן מבושלות וראויות ומזומנות לאכילה. ויש חולקים ואומרים שיוצאים ידי חובה גם במנות בשר חי,…

להמשך קריאההלכה יומית – יום ראשון ה’ אדר תש”פ

הלכה יומית – יום שישי ג’ אדר תש”פ

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" מצות משלוח מנות נוהגת ביום ולא בלילה.  יש מי שכתב שהשולח לחבירו משלוח מנות, אף המקבל מקיים מצות משלוח מנות…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שישי ג’ אדר תש”פ