Read more about the article השיעור השבועי של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט”א – מוצ”ש שבת הגדול תשפ”ד
מרן הר יצחק יוסף במסירת שיעור

השיעור השבועי של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט”א – מוצ”ש שבת הגדול תשפ”ד

שיעור מוצ"ש פרשת מצורע תשפ"ד -שבת הגדול ב21:30 הרב המקדים: מגיד מישרים הרה"ג הרב אלימלך בידרמן שליט"א בשעה 22:00 שיעורו של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א הרב הראשי…

להמשך קריאההשיעור השבועי של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט”א – מוצ”ש שבת הגדול תשפ”ד

השיעור השבועי והקבלת פני רבו למרן הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליט”א – מוצ”ש ויו”ט ראשון סוכות תשפ”ד

בעזרת ה' יתקיים מעמד הקבלת פני רבו למרן הראשון לציון פוסק הדור הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הרבני הגדול בהשתתפות רבנים, דיינים, ואישי ציבור…

להמשך קריאההשיעור השבועי והקבלת פני רבו למרן הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליט”א – מוצ”ש ויו”ט ראשון סוכות תשפ”ד

מוצ”ש פרשת חוקת תשפ”ג – שיעור מרן הראש”ל הרב יצחק יוסף שליט”א • הרב המקדים: הרב משה פנירי שליט”א

שיעור מוצ"ש פרשת חוקת אור לו' תמוז תשפ"ג בשעה 21:30 הרב המקדים: הרה"ג הרב משה פנירי שליט"א ראש בית הוראה 'אפיקי מים' בשעה 22:00 שיעורו של מרן הראשון לציון הרב…

להמשך קריאהמוצ”ש פרשת חוקת תשפ”ג – שיעור מרן הראש”ל הרב יצחק יוסף שליט”א • הרב המקדים: הרב משה פנירי שליט”א

מוצ”ש פרשת בהעלותך תשפ”ג – שיעור מרן הראש”ל הרב יצחק יוסף שליט”א • הרב המקדים: הרב יצחק אדלשטיין שליט”א

שיעור מוצ"ש פרשת בהעלותך אור לט"ו סיון תשפ"ג בשעה 21:30 הרב המקדים: הרה"ג הרב יצחק אדלשטיין שליט"א מרבני ישיבת תורה בתפארתה בשעה 22:00 שיעורו של מרן הראשון לציון הרב יצחק…

להמשך קריאהמוצ”ש פרשת בהעלותך תשפ”ג – שיעור מרן הראש”ל הרב יצחק יוסף שליט”א • הרב המקדים: הרב יצחק אדלשטיין שליט”א

מוצ”ש פרשת נשא תשפ”ג – שיעור מרן הראש”ל הרב יצחק יוסף שליט”א • הרב המקדים: הרב אברהם יפה שלזינגר שליט”א

שיעור מוצ"ש פרשת נשא אור לח' סיון תשפ"ג בשעה 21:30 הרב המקדים: הרה"ג הרב אברהם יפה שלזינגר שליט"א גאב"ד ז'נבה וראש ישיבת בצל החכמה בשעה 22:00 שיעורו של מרן הראשון…

להמשך קריאהמוצ”ש פרשת נשא תשפ”ג – שיעור מרן הראש”ל הרב יצחק יוסף שליט”א • הרב המקדים: הרב אברהם יפה שלזינגר שליט”א

מוצ”ש פרשת במדבר תשפ”ג – שיעור מרן הראש”ל הרב יצחק יוסף שליט”א • הרב המקדים: הרב נועם אלון שליט”א

שיעור מוצ"ש פרשת במדבר אור לא' סיון תשפ"ג בשעה 21:30 הרב המקדים: הרה"ג הרב נועם אלון שליט"א ראש ישיבת מיר ברכפלד בשעה 22:00 שיעורו של מרן הראשון לציון הרב יצחק…

להמשך קריאהמוצ”ש פרשת במדבר תשפ”ג – שיעור מרן הראש”ל הרב יצחק יוסף שליט”א • הרב המקדים: הרב נועם אלון שליט”א

מוצ”ש פרשת בהר-בחוקותי תשפ”ג – שיעור מרן הראש”ל הרב יצחק יוסף שליט”א • הרב המקדים: הרב ישראל מאיר דרוק שליט”א

שיעור מוצ"ש פרשת בהר-בחוקותי אור לכ"ג אייר תשפ"ג בשעה 21:30 הרב המקדים: הרה"ג הרב ישראל מאיר דרוק שליט"א ראש ישיבת תפארת ישראל בשעה 22:00 שיעורו של מרן הראשון לציון הרב…

להמשך קריאהמוצ”ש פרשת בהר-בחוקותי תשפ”ג – שיעור מרן הראש”ל הרב יצחק יוסף שליט”א • הרב המקדים: הרב ישראל מאיר דרוק שליט”א

מוצ”ש פרשת אמור תשפ”ג – שיעור מרן הראש”ל הרב יצחק יוסף שליט”א • הרב המקדים: הרב אליהו שלזינגר שליט”א

שיעור מוצ"ש פרשת אמור אור לט"ז אייר תשפ"ג בשעה 21:30 הרב המקדים: הרה"ג הרב אליהו שלזינגר שליט"א רבה של שכונת גילה בשעה 22:00 שיעורו של מרן הראשון לציון הרב יצחק…

להמשך קריאהמוצ”ש פרשת אמור תשפ”ג – שיעור מרן הראש”ל הרב יצחק יוסף שליט”א • הרב המקדים: הרב אליהו שלזינגר שליט”א

מוצ”ש פרשת אחרי מות – קדושים תשפ”ג – שיעור מרן הראש”ל הרב יצחק יוסף שליט”א • הרב המקדים: הרה”צ הרב בנימין פינקל שליט”א

שיעור מוצ"ש פרשת אחרי מות קדושים אור לט' אייר תשפ"ג בשעה 21:30 הרב המקדים: הרה"צ הרב בנימין פינקל שליט"א משגיח ישיבת מיר בשעה 22:00 שיעורו של מרן הראשון לציון הרב…

להמשך קריאהמוצ”ש פרשת אחרי מות – קדושים תשפ”ג – שיעור מרן הראש”ל הרב יצחק יוסף שליט”א • הרב המקדים: הרה”צ הרב בנימין פינקל שליט”א

מוצ”ש פרשת שמיני תשפ”ג – שיעור מרן הראש”ל הרב יצחק יוסף שליט”א • הרב המקדים: הרב זמיר כהן שליט”א

שיעור מוצ"ש פרשת שמיני אור לכ"ה ניסן תשפ"ג בשעה 21:30 הרב המקדים: הרה"ג הרב זמיר כהן שליט"א ראש ישיבת אבני נזר וראש ארגון הידברות בשעה 22:00 שיעורו של מרן הראשון…

להמשך קריאהמוצ”ש פרשת שמיני תשפ”ג – שיעור מרן הראש”ל הרב יצחק יוסף שליט”א • הרב המקדים: הרב זמיר כהן שליט”א