עין יצחק – תזריע תשפ”ד – ליל הסדר עם משפחה שאינם שומרי תו”מ – 375 – כתיבה: הרב מרדכי גור

0375 תזריע.pdf

להמשך קריאהעין יצחק – תזריע תשפ”ד – ליל הסדר עם משפחה שאינם שומרי תו”מ – 375 – כתיבה: הרב מרדכי גור

עין יצחק – פקודי תשפ”ד – קריאת מגילה ע”י רמקול – 371 – כתיבה: הרב מרדכי גור

0371 פקודי.pdf 0371-פקודי-1הורד

להמשך קריאהעין יצחק – פקודי תשפ”ד – קריאת מגילה ע”י רמקול – 371 – כתיבה: הרב מרדכי גור

עין יצחק – כי תשא תשפ”ד – ברכת הגומל במי שפושע בעצמו – 369 – כתיבה: הרב מרדכי גור

0369 כי תשא.pdf 0369-כי-תשא-1הורד

להמשך קריאהעין יצחק – כי תשא תשפ”ד – ברכת הגומל במי שפושע בעצמו – 369 – כתיבה: הרב מרדכי גור

עין יצחק – פרשת יתרו התשפ”ד – ברכת שהחיינו על בגדים שונים – 365 – כתיבה: הרב מרדכי גור

0_0365 יתרו.pdf

להמשך קריאהעין יצחק – פרשת יתרו התשפ”ד – ברכת שהחיינו על בגדים שונים – 365 – כתיבה: הרב מרדכי גור

עין יצחק – פרשת בא התשפ”ד – ברכת האדמה על לחם ועוגה – 363 – כתיבה: הרב מרדכי גור

0363 בא.pdf 0363-בא-1הורד

להמשך קריאהעין יצחק – פרשת בא התשפ”ד – ברכת האדמה על לחם ועוגה – 363 – כתיבה: הרב מרדכי גור

עין יצחק – פרשת וארא התשפ”ד – ברכת פרי האדמה על חלב וגבינה – 362 – כתיבה: הרב מרדכי גור

0362 וארא.pdf 0362-וארא-1-1הורד

להמשך קריאהעין יצחק – פרשת וארא התשפ”ד – ברכת פרי האדמה על חלב וגבינה – 362 – כתיבה: הרב מרדכי גור

עין יצחק – פרשת שמות – נגיעה במקומות המכוסים בסעודה – 361 כתיבה: הרב מרדכי גור

0361 שמות.pdf 0361-שמות-1הורד

להמשך קריאהעין יצחק – פרשת שמות – נגיעה במקומות המכוסים בסעודה – 361 כתיבה: הרב מרדכי גור