מה יעשו המפונים בעקבות המלחמה השוהים בבתי מלון בהדלקת נרות חנוכה

בס"ד, ‏ כ"ג כסלו תשפ"ד,466-2/פ"ד לשאלת רבים מה ששאלו אודות אחינו מבני עדות הספרדים שהתפנו לבתי מלון, ושוהים בימי החנוכה בבתי מלון ובבתי ארחה, כיצד יעשו בהדלקת נרות חנוכה, הנה…

להמשך קריאהמה יעשו המפונים בעקבות המלחמה השוהים בבתי מלון בהדלקת נרות חנוכה

האם מותר לעשות סוכה מסדינים?

בס"ד לכבוד הרב היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה, כש"ת הרב יוסף לשם נ"י, שלום רב, לשאלתו אודות מה שנתבאר בספר ילקוט יוסף הלכות סוכה (מהדורת תשע"ד סי' תר"ל סעיף…

להמשך קריאההאם מותר לעשות סוכה מסדינים?

האם מותר לפרוס תחת הסכך בתוך ד’ טפחים בגד לצורך אוורור?

בס"ד, ‏כ"ח תשרי תשפ"ג, 51-2/פ"ג לכבוד כש"ת ה"ה ר' מאיר עוזר הי"ושלום רב,הערה בחזו"ע סוכות (ע' פד)ראיתי מ"ש כב' להעיר על מ"ש מרן אאמו"ר זצ"ל בספרו חזון עובדיה סוכות (דף…

להמשך קריאההאם מותר לפרוס תחת הסכך בתוך ד’ טפחים בגד לצורך אוורור?

האם מותר לברך גוי?

בס"ד, ‏כ"ג תשרי תשפ"ג, 35-2/פ"ג לכבוד היקר והנעלה, מזכה הרבים, שמו מפארים, כה"ר משה דדש נר"ו שלום רב, מה ששאל במי שקנה ברכה לכל השנה בפתיחת ההיכל בשבת, האם מותר…

להמשך קריאההאם מותר לברך גוי?

האם מותר לאכול אבקת חלב נכרי?

בס"ד, ‏ה' ניסן תשע"ח, 1028-2/ע"ח לכבוד היקר והנעלה, כש"ת ה"ה ר ... ... נ"י שלום רב, בדבר שאלתו אם מותר לאכול מוצרים המעורבים בהם אבקת חלב נכרי, והאם מותר ליתנם…

להמשך קריאההאם מותר לאכול אבקת חלב נכרי?

חתן שמתחתן בחנוכה היכן ידליק נרות חנוכה?

בס"ד, ‏כ' כסלו תשפ"א, 390-2/פ"א לכבוד היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה, כש"ת ה"ה .... ..... .... נ"י שלום רב, לשאלתו אודות חתן שמתחתן בחנוכה היכן ידליק נרות חנוכה, הנה…

להמשך קריאהחתן שמתחתן בחנוכה היכן ידליק נרות חנוכה?