האם מותר לקחת אקמול בשבת? – תשובת מרן הרב יצחק יוסף

בס"ד, ‏כ"ו סיון תשע"ז 1299-2/ע"ז לכבוד היקר והנעלה, כש"ת ה"ה ר' .... .... נ"י שלום רב, אודות שאלתו אם מותר לקחת כדורים המשככים כאבים בשבת, הנה בספר ילקוט יוסף שבת…

להמשך קריאה האם מותר לקחת אקמול בשבת? – תשובת מרן הרב יצחק יוסף

האם מותר לצאת לדובאי? – תשובת מרן הרב יצחק יוסף

בס"ד, ‏כ"ח שבט תשפ"א, 781-2/פ"א לכבוד היקר והנעלה, כש"ת ה"ה ... .... יצ"ו לשאלתו האם מותר לצאת לחו"ל לצורך חופשה או לראות פלאי הבריאה וכיו"ב, באופן שהיציאה לשם הינה למטרת…

להמשך קריאה האם מותר לצאת לדובאי? – תשובת מרן הרב יצחק יוסף

האם מותר לרסק עגבניות בכלי ביו"ט? – תשובת מרן הרב יצחק יוסף

בס"ד לכבוד היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה, כש"ת הרב ... ..... נ"י שלום רב, לשאלתו האם מותר לרסק עגבניות בכלי ביו"ט, וביום שבת לרסקן בלא כלי. הנה לרסק עגבניות…

להמשך קריאה האם מותר לרסק עגבניות בכלי ביו"ט? – תשובת מרן הרב יצחק יוסף

מה מברכים על במבה? – פסק מרן הרב יצחק יוסף

בס"ד לכבוד היקר והנעלה, מזכה הרבים תהלתו בקהל חסידים כש"ת כה"ר .... .... ..... שליט"א שלום רב, במה ששאל מדוע יש לברך על הבמבה בורא פרי האדמה, הרי רוב הבוטנים…

להמשך קריאה מה מברכים על במבה? – פסק מרן הרב יצחק יוסף

לענות אמן בשידור מהלווין

בס"ד, ‏כ"ב סיון תש"פ, 1211-2/פ' לכבוד היקר והנעלה, כש"ת ה"ה ... ..... נ"י לשאלתו אודות שידור חי המועבר דרך המחשב, כשיש איחור של כמה שניות, האם יכול לענות אמן, ומה…

להמשך קריאה לענות אמן בשידור מהלווין

האם מותר סלייסר בשבת

בס"ד, ‏י"ז סיון תש"פ, 1185-2/פ' לכבוד היקר והנעלה, כש"ת ה"ה .... ... נ"י שלום רב, לשאלתו במה שכתבנו להתיר להשתמש במכשיר הסלייסר לחיתוך סלט בשבת, ושאלתו האם מותר להשתמש גם…

להמשך קריאה האם מותר סלייסר בשבת