האם מותר ללכת בשבת עם נעליים המדליקות אור? – תשובת מרן הרב יצחק יוסף שליט"א

בס"ד, ‏ט"ו סיון תשפ"א, 1288-2/פ"א לכבוד החשוב והנעלה, כש"ת הרב ... ... ... נר"ו שלום רב, לשאלתו אודות נעלים המדליקות אור בשבת, על ידי חיכוך הנעל בקרקע, האם מותר לילד…

להמשך קריאההאם מותר ללכת בשבת עם נעליים המדליקות אור? – תשובת מרן הרב יצחק יוסף שליט"א

האם מותר להכין מנה חמה בשבת?

בס"ד, ‏כ"ז חשון תשפ"ב, 280-2/פ"ב לכבוד היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה, כש"ת ה"ה .... .... נ"י שלום רב, מה ששאל האם מותר להכין מנה חמה בשבת. הנה מבדיקת הדברים…

להמשך קריאההאם מותר להכין מנה חמה בשבת?

האם מותר לשפוך בשבת מים על קוביות קרח שבתוך הכוס?

בס"ד, ‏כ"ה חשון תשפ"ב, 243-2/פ"ב לכבוד היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה, כש"ת הרב ..... ..... נר"ו שלום רב, מה ששאל אודות כוס שיש בו קוביות קרח, האם מותר לשפוך…

להמשך קריאההאם מותר לשפוך בשבת מים על קוביות קרח שבתוך הכוס?

האם להתחסן נגד נגיף הקורונה? – תשובת מרן הרב יצחק יוסף שליט"א

(תשובה זו הובאה בקיצור) בס"ד, ‏ח' תשרי תשפ"ב, 28-4/פ"ב לכבוד החשוב והנעלה, כש"ת הרב ... ... ... נר"ו שלום רב, עוד רגע אדבר, במה שנתעוררה השאלה באחרונה, אם לצורך קיום…

להמשך קריאההאם להתחסן נגד נגיף הקורונה? – תשובת מרן הרב יצחק יוסף שליט"א

האם מותר לקחת אקמול בשבת? – תשובת מרן הרב יצחק יוסף

בס"ד, ‏כ"ו סיון תשע"ז 1299-2/ע"ז לכבוד היקר והנעלה, כש"ת ה"ה ר' .... .... נ"י שלום רב, אודות שאלתו אם מותר לקחת כדורים המשככים כאבים בשבת, הנה בספר ילקוט יוסף שבת…

להמשך קריאההאם מותר לקחת אקמול בשבת? – תשובת מרן הרב יצחק יוסף

האם מותר לצאת לדובאי? – תשובת מרן הרב יצחק יוסף

בס"ד, ‏כ"ח שבט תשפ"א, 781-2/פ"א לכבוד היקר והנעלה, כש"ת ה"ה ... .... יצ"ו לשאלתו האם מותר לצאת לחו"ל לצורך חופשה או לראות פלאי הבריאה וכיו"ב, באופן שהיציאה לשם הינה למטרת…

להמשך קריאההאם מותר לצאת לדובאי? – תשובת מרן הרב יצחק יוסף

האם מותר לרסק עגבניות בכלי ביו"ט? – תשובת מרן הרב יצחק יוסף

בס"ד לכבוד היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה, כש"ת הרב ... ..... נ"י שלום רב, לשאלתו האם מותר לרסק עגבניות בכלי ביו"ט, וביום שבת לרסקן בלא כלי. הנה לרסק עגבניות…

להמשך קריאההאם מותר לרסק עגבניות בכלי ביו"ט? – תשובת מרן הרב יצחק יוסף

מה מברכים על במבה? – פסק מרן הרב יצחק יוסף

בס"ד לכבוד היקר והנעלה, מזכה הרבים תהלתו בקהל חסידים כש"ת כה"ר .... .... ..... שליט"א שלום רב, במה ששאל מדוע יש לברך על הבמבה בורא פרי האדמה, הרי רוב הבוטנים…

להמשך קריאהמה מברכים על במבה? – פסק מרן הרב יצחק יוסף