הלכה יומית – יום רביעי כ”ט אלול תשע”ז

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה מוקדשת לרפואת רות בת דבורה הי"ו להקדשת הלכה יומית לחץ כאן מנהג ישראל להסתפר בערב ראש השנה לכבוד החג. ולובשים…

להמשך קריאההלכה יומית – יום רביעי כ”ט אלול תשע”ז

הלכה יומית – יום שלישי כ”ח אלול תשע”ז

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה מוקדשת לרפואת רות בת דבורה הי"ו להקדשת הלכה יומית לחץ כאן נוהגים לעשות התרת נדרים ביום ערב ראש השנה, שהוא…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שלישי כ”ח אלול תשע”ז

הלכה יומית – יום שני כ”ז אלול תשע”ז

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה מוקדשת לרפואת רות בת דבורה הי"ו להקדשת הלכה יומית לחץ כאן יש נוהגים שלא לאכול מאכלים חריפים או חמוצים, אלא…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שני כ”ז אלול תשע”ז

הלכה יומית – יום ראשון כ”ו אלול תשע”ז

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה מוקדשת לרפואת רות בת דבורה הי"ו להקדשת הלכה יומית לחץ כאן כשאוכל מהרמונים אומר: "יהי רצון וכו' שנהיה מלאים מצות…

להמשך קריאההלכה יומית – יום ראשון כ”ו אלול תשע”ז

הלכה יומית – יום שישי כ”ד אלול תשע”ז

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה מוקדשת לרפואת רות בת דבורה הי"ו להקדשת הלכה יומית לחץ כאן אין להביא עצמו לידי בכיה ממש בתפלותיו, וכמבואר לעיל,…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שישי כ”ד אלול תשע”ז

הלכה יומית – יום חמישי כ”ג אלול תשע”ז

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה מוקדשת לרפואת רות בת דבורה הי"ו להקדשת הלכה יומית לחץ כאן מנהג ישראל לאכול בשתי הלילות של ראש השנה מיני…

להמשך קריאההלכה יומית – יום חמישי כ”ג אלול תשע”ז

הלכה יומית – יום רביעי כ”ב אלול תשע”ז

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה מוקדשת לרפואת רות בת דבורה הי"ו להקדשת הלכה יומית לחץ כאן כתב הרשב"א, שיותר טוב ליקח שליח צבור בשכר מאשר…

להמשך קריאההלכה יומית – יום רביעי כ”ב אלול תשע”ז

הלכה יומית – יום שלישי כ”א אלול תשע”ז

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה מוקדשת לרפואת רות בת דבורה הי"ו להקדשת הלכה יומית לחץ כאן שליח צבור שלא נתמלא זקנו אינו ראוי להיות שליח…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שלישי כ”א אלול תשע”ז

הלכה יומית – יום שני כ’ אלול תשע”ז

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה מוקדשת לרפואת רות בת דבורה הי"ו להקדשת הלכה יומית לחץ כאן שליח צבור שיש לו קול ערב, ומסלסל בקולו הערב…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שני כ’ אלול תשע”ז

הלכה יומית – יום ראשון י”ט אלול תשע”ז

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה מוקדשת לרפואת רות בת דבורה הי"ו להקדשת הלכה יומית לחץ כאן אדם שעובר עבירה, כגון שמגלח זקנו בסכין, או בתער,…

להמשך קריאההלכה יומית – יום ראשון י”ט אלול תשע”ז