מה יעשו המפונים בעקבות המלחמה השוהים בבתי מלון בהדלקת נרות חנוכה

בס"ד, ‏ כ"ג כסלו תשפ"ד,466-2/פ"ד לשאלת רבים מה ששאלו אודות אחינו מבני עדות הספרדים שהתפנו לבתי מלון, ושוהים בימי החנוכה בבתי מלון ובבתי ארחה, כיצד יעשו בהדלקת נרות חנוכה, הנה…

להמשך קריאהמה יעשו המפונים בעקבות המלחמה השוהים בבתי מלון בהדלקת נרות חנוכה

האם מותר לעשות סוכה מסדינים?

בס"ד לכבוד הרב היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה, כש"ת הרב יוסף לשם נ"י, שלום רב, לשאלתו אודות מה שנתבאר בספר ילקוט יוסף הלכות סוכה (מהדורת תשע"ד סי' תר"ל סעיף…

להמשך קריאההאם מותר לעשות סוכה מסדינים?

האם מותר לפרוס תחת הסכך בתוך ד’ טפחים בגד לצורך אוורור?

בס"ד, ‏כ"ח תשרי תשפ"ג, 51-2/פ"ג לכבוד כש"ת ה"ה ר' מאיר עוזר הי"ושלום רב,הערה בחזו"ע סוכות (ע' פד)ראיתי מ"ש כב' להעיר על מ"ש מרן אאמו"ר זצ"ל בספרו חזון עובדיה סוכות (דף…

להמשך קריאההאם מותר לפרוס תחת הסכך בתוך ד’ טפחים בגד לצורך אוורור?

האם מותר לברך גוי?

בס"ד, ‏כ"ג תשרי תשפ"ג, 35-2/פ"ג לכבוד היקר והנעלה, מזכה הרבים, שמו מפארים, כה"ר משה דדש נר"ו שלום רב, מה ששאל במי שקנה ברכה לכל השנה בפתיחת ההיכל בשבת, האם מותר…

להמשך קריאההאם מותר לברך גוי?

יצא לאור! ספר ילקוט טהרה • חדש!

חדש! יצא לאור ספר חדש ילקוט טהרה דיני טהרת המשפחה פסקי הלכות לפי סדר השלחן ערוך, יורה דעה סימן קפ"ג עד סימן רא, במקורותיהם מהש"ס הראשונים והאחרונים, עד אחרוני זמנינו…

להמשך קריאהיצא לאור! ספר ילקוט טהרה • חדש!

חתן שמתחתן בחנוכה היכן ידליק נרות חנוכה?

בס"ד, ‏כ' כסלו תשפ"א, 390-2/פ"א לכבוד היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה, כש"ת ה"ה .... ..... .... נ"י שלום רב, לשאלתו אודות חתן שמתחתן בחנוכה היכן ידליק נרות חנוכה, הנה…

להמשך קריאהחתן שמתחתן בחנוכה היכן ידליק נרות חנוכה?

האם מותר להניח אבוקדו עם הגרעין בתוך מים בשבת?

בס"ד, ‏ח' שבט תשפ"ב, 728-2/פ"ב לכבוד היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה, כש"ת כה"ר ... ... נר"ו שלום רב, מה ששאל אודות אבוקדו שרוצים שלא ישחיר, מניחים את גרעין האבוקדו…

להמשך קריאההאם מותר להניח אבוקדו עם הגרעין בתוך מים בשבת?

האם מותר למדוד חום במד-חום דיגיטלי בשבת?

בס"ד, ‏א' אייר תשפ"ב, 1397-2/פ"ב לכבוד ה"ה כש"ת הרב מנחם לפקיבקר שליט"א רב קופ"ח הכללית  השלום והברכה, אודות שאלתכם בגין מרכזי רפואה שבו צוותי הרפואה מודדים חום לחולים עם מדחום…

להמשך קריאההאם מותר למדוד חום במד-חום דיגיטלי בשבת?

איזו הפטרה יש לקרוא השנה (תשפ”ג) בשבת שובה ובשבת בין יום כיפורים לסוכות?

בס"ד, ‏י"ח אלול תשפ"ב, 2183-2/פ"ב לכבוד הרב הגאון מעוז ומגדול, לן באהלה של תורה כש"ת הגאון רבי שמעון ללוש שליט"א  -  אלעד שלום רב, קריאת הפטרת שובה כשחל שבת בין…

להמשך קריאהאיזו הפטרה יש לקרוא השנה (תשפ”ג) בשבת שובה ובשבת בין יום כיפורים לסוכות?