האם מותר לעשות סוכה מסדינים?

בס"ד לכבוד הרב היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה, כש"ת הרב יוסף לשם נ"י, שלום רב, לשאלתו אודות מה שנתבאר בספר ילקוט יוסף הלכות סוכה (מהדורת תשע"ד סי' תר"ל סעיף…

להמשך קריאההאם מותר לעשות סוכה מסדינים?

האם מותר לפרוס תחת הסכך בתוך ד’ טפחים בגד לצורך אוורור?

בס"ד, ‏כ"ח תשרי תשפ"ג, 51-2/פ"ג לכבוד כש"ת ה"ה ר' מאיר עוזר הי"ושלום רב,הערה בחזו"ע סוכות (ע' פד)ראיתי מ"ש כב' להעיר על מ"ש מרן אאמו"ר זצ"ל בספרו חזון עובדיה סוכות (דף…

להמשך קריאההאם מותר לפרוס תחת הסכך בתוך ד’ טפחים בגד לצורך אוורור?

האם מותר לברך גוי?

בס"ד, ‏כ"ג תשרי תשפ"ג, 35-2/פ"ג לכבוד היקר והנעלה, מזכה הרבים, שמו מפארים, כה"ר משה דדש נר"ו שלום רב, מה ששאל במי שקנה ברכה לכל השנה בפתיחת ההיכל בשבת, האם מותר…

להמשך קריאההאם מותר לברך גוי?

יצא לאור! ילקוט טהרה • חדש!

חדש......חדש...... חדש......חדש...... חדש......חדש...... חדש......חדש...... חדש......חדש...... חדש......חדש...... יצא לאור ספר חדש ילקוט טהרה דיני טהרת המשפחה פסקי הלכות לפי סדר השלחן ערוך, יורה דעה סימן קפ"ג עד סימן רא, במקורותיהם מהש"ס…

להמשך קריאהיצא לאור! ילקוט טהרה • חדש!

חתן שמתחתן בחנוכה היכן ידליק נרות חנוכה?

בס"ד, ‏כ' כסלו תשפ"א, 390-2/פ"א לכבוד היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה, כש"ת ה"ה .... ..... .... נ"י שלום רב, לשאלתו אודות חתן שמתחתן בחנוכה היכן ידליק נרות חנוכה, הנה…

להמשך קריאהחתן שמתחתן בחנוכה היכן ידליק נרות חנוכה?

האם מותר להניח אבוקדו עם הגרעין בתוך מים בשבת?

בס"ד, ‏ח' שבט תשפ"ב, 728-2/פ"ב לכבוד היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה, כש"ת כה"ר ... ... נר"ו שלום רב, מה ששאל אודות אבוקדו שרוצים שלא ישחיר, מניחים את גרעין האבוקדו…

להמשך קריאההאם מותר להניח אבוקדו עם הגרעין בתוך מים בשבת?

האם מותר למדוד חום במד-חום דיגיטלי בשבת?

בס"ד, ‏א' אייר תשפ"ב, 1397-2/פ"ב לכבוד ה"ה כש"ת הרב מנחם לפקיבקר שליט"א רב קופ"ח הכללית  השלום והברכה, אודות שאלתכם בגין מרכזי רפואה שבו צוותי הרפואה מודדים חום לחולים עם מדחום…

להמשך קריאההאם מותר למדוד חום במד-חום דיגיטלי בשבת?

איזו הפטרה יש לקרוא השנה (תשפ”ג) בשבת שובה ובשבת בין יום כיפורים לסוכות?

בס"ד, ‏י"ח אלול תשפ"ב, 2183-2/פ"ב לכבוד הרב הגאון מעוז ומגדול, לן באהלה של תורה כש"ת הגאון רבי שמעון ללוש שליט"א  -  אלעד שלום רב, קריאת הפטרת שובה כשחל שבת בין…

להמשך קריאהאיזו הפטרה יש לקרוא השנה (תשפ”ג) בשבת שובה ובשבת בין יום כיפורים לסוכות?

האם מותר להשתמש ברכבת שעבדו בה בשבת?

בס"ד, ‏י"ט כסלו תשע"ח 391-2/ע"ח לכבוד כש"ת שמן תורק שמו, הרה"ג הרב צבי פנחס שפירא שליט"א ראיתי מ"ש כב' באורך להוכיח מדברי הראשונים ואחרונים, שיש לאסור מעיקר הדין לצבור להשתמש…

להמשך קריאההאם מותר להשתמש ברכבת שעבדו בה בשבת?

האם מותר להשתמש בשבת בברז שהמים שיוצאים ממנו עוברים דרך משאבת מים?

בס"ד, ‏ה' אדר א תשפ"ב, 877-2/פ"ב לכבוד היקר והנעלה, כש"ת הרב .... .... נ"י שלום רב,  באשר שאל האם מותר להשתמש בשבת בברז, כאשר המים היוצאים ממנו עוברים דרך משאבת…

להמשך קריאההאם מותר להשתמש בשבת בברז שהמים שיוצאים ממנו עוברים דרך משאבת מים?