הלכה יומית – יום שישי כ”ט אלול תש”פ – ערב ראש השנה

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" אם חל ראש השנה בשבת אומרים שלום עליכם עד צאתכם לשלום בנעימה ובשמחת הלב, אך יהיה בכובד ראש, כי הוא…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שישי כ”ט אלול תש”פ – ערב ראש השנה

הלכה יומית – יום חמישי כ”ח אלול תש”פ

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" אף על פי שבשבת אסור לרחוץ כל גופו [אפילו אבר אבר], גם במים שהוחמו בערב שבת, ורק במים צוננין מותר…

להמשך קריאההלכה יומית – יום חמישי כ”ח אלול תש”פ

הלכה יומית – יום רביעי כ”ז אלול תש”פ

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" יש שאין אוכלים ענבים בראש השנה, וטעמם על פי הסוד. ודוקא ענבים שחורים, אבל ענבים לבנים המנהג לאוכלן בראש השנה.…

להמשך קריאההלכה יומית – יום רביעי כ”ז אלול תש”פ

הלכה יומית – יום שלישי כ”ו אלול תש”פ

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" יש נוהגים לאכול ריאה בראש השנה. ויש נוהגים לאכול קישואים בליל ראש השנה. ואף אם בישלו אותם בקדרה חלבית [נקיה]…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שלישי כ”ו אלול תש”פ

הלכה יומית – יום שני כ”ה אלול תש”פ

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" מנהג ישראל לאכול בשתי הלילות של ראש השנה מיני פירות וירקות שיש בהם רמז לסימן טוב לכל ימות השנה, משום…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שני כ”ה אלול תש”פ

הלכה יומית – יום ראשון כ”ד אלול תש”פ

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" מנהג יפה על פי המקובלים לומר בליל ראש השנה קודם קדיש בתרא לדוד מזמור לה' הארץ ומלואה (תהלים כד), שהוא…

להמשך קריאההלכה יומית – יום ראשון כ”ד אלול תש”פ

הלכה יומית – יום שישי כ”ב אלול תש”פ

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" יש לקצר בפיוטים ובסליחות של שחרית, ולשער להספיק להתפלל מוסף קודם זמן תפלת מנחה, שהיא בסוף שש שעות מהיום. וכן…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שישי כ”ב אלול תש”פ

הלכה יומית – יום חמישי כ”א אלול תש”פ

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" הנוהגים להפסיק בפיוטים בראש השנה ויום הכפורים וימים טובים, קודם ישתבח, אין רוח חכמים נוחה מהם, וראוי לבטל מנהג זה,…

להמשך קריאההלכה יומית – יום חמישי כ”א אלול תש”פ

הלכה יומית – יום רביעי כ’ אלול תש”פ

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" אחר החזרה אומרים אבינו מלכנו וכו'. ואם חל ראש השנה בשבת, יש נוהגים לאומרו, ומדלגים הזכרת חטא ועון, וכן פשט…

להמשך קריאההלכה יומית – יום רביעי כ’ אלול תש”פ

הלכה יומית – יום שלישי י”ט אלול תש”פ

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" בחזרת השליח צבור כשאומר ואתם הדבקים בה"א, אין לומר היום תכתבנו לחיים טובים, שאין אנו יכולים להחזיק עצמנו כצדיקים גמורים…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שלישי י”ט אלול תש”פ