הלכה יומית – יום ראשון כ”ט אלול תשע”ט

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" אם הוא מסופק בראש השנה אם חתם האל הקדוש או המלך הקדוש, אם ברור לו שאמר באמצע אתה קדוש לדור…

להמשך קריאההלכה יומית – יום ראשון כ”ט אלול תשע”ט

הלכה יומית – יום שישי כ”ז אלול תשע”ט

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" קהלות שנהגו שבליל ראש השנה, או שאר לילי יום טוב, השליח צבור אומר את תפלת הלחש בקול רם, והקהל אומרים…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שישי כ”ז אלול תשע”ט

הלכה יומית – יום חמישי כ”ו אלול תשע”ט

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" מתפללים ערבית בכוונה ובהכנעה ובתחנונים, וכמו שאמרו בגמרא ראש השנה [טז:]: כל שנה שרשה בתחלתה מתעשרת בסופה, שנאמר מראשית השנה,…

להמשך קריאההלכה יומית – יום חמישי כ”ו אלול תשע”ט

הלכה יומית – יום רביעי כ”ה אלול תשע”ט

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" בערב התקדש החג לפני תפלת ערבית אומרים פיוט "אחות קטנה", וחותם בסוף כל בית תכלה שנה וקללותיה, כלשון חז"ל במגילה…

להמשך קריאההלכה יומית – יום רביעי כ”ה אלול תשע”ט

הלכה יומית – יום שלישי כ”ד אלול תשע”ט

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" בחורי ישיבה ספרדים, הלומדים בישיבות קדושות של האשכנזים, מן הראוי להשתדל לעשות מנין מיוחד לספרדים, כדי שעל כל פנים בימים…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שלישי כ”ד אלול תשע”ט

הלכה יומית – יום שני כ”ג אלול תשע”ט

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" אין צריך התרה בהפסקת מנהג לזמן, כשאינו מפסיקו לגמרי. ולכן אשה שנהגה לשמוע שופר בכל ראש השנה, ובשנה אחת יש…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שני כ”ג אלול תשע”ט

הלכה יומית – יום ראשון כ”ב אלול תשע”ט

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" נוהגים לעשות התרת נדרים ביום ערב ראש השנה, שהוא יום כ"ט אלול. ובערב יום הכפורים. ודורשי רשומות רמזו על זה,…

להמשך קריאההלכה יומית – יום ראשון כ”ב אלול תשע”ט

הלכה יומית – יום שישי כ’ אלול תשע”ט

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" מנהג ישראל להסתפר בערב ראש השנה לכבוד החג. ולובשים בגדים מכובסים ומגוהצים לכבוד יום טוב, להראות שאנו בטוחים בחסדי השי"ת…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שישי כ’ אלול תשע”ט

הלכה יומית – יום חמישי י”ט אלול תשע”ט

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" אין תוקעים בשופר בערב ראש השנה, ובמיוחד בבית הכנסת. ואם עדיין צריך התוקע להתלמד לתקוע, יעשה זאת בחדר סגור. ומותר…

להמשך קריאההלכה יומית – יום חמישי י”ט אלול תשע”ט

הלכה יומית – יום רביעי י”ח אלול תשע”ט

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" מי שנהג להתענות בערב ראש השנה, ועשה כן ג' שנים, ורוצה לבטל מנהגו לגמרי מטעמי בריאות וכדומה, צריך לעשות התרה…

להמשך קריאההלכה יומית – יום רביעי י”ח אלול תשע”ט