הודעה חשובה: ערב ר”ה התרת נדרים תתקיים במוצ”ש לפני הסליחות. שיחה מאת הרה”ג הרב אלימלך בידרמן שליט”א בשעה 22:30

מודעה רבה לאורייתאמודיעים לצבור הרחב, כי במוצאי שבת הקרוב,פרשת ניצבים, ליל כ"ט אלול תשפ"ב,תתקיים שיחה מוסריתבשעה 22:30 בבית הכנסת "היזדים" רח' אדניהו הכהן ירושליםמפי המשפיע הגאון הצדיקרבי אלימלך בידרמן שליט"אבמסגרת…

להמשך קריאההודעה חשובה: ערב ר”ה התרת נדרים תתקיים במוצ”ש לפני הסליחות. שיחה מאת הרה”ג הרב אלימלך בידרמן שליט”א בשעה 22:30

עלון השיעור השבועי נצבים תשפ”ב

עלון שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א הרב הראשי לישראל - עלון פרשת נצבים תשפ"ב (השיעור נמסר במוצ"ש כי תבוא תשפ"ב)

להמשך קריאהעלון השיעור השבועי נצבים תשפ”ב