האם מותר לקחת אקמול בשבת? – תשובת מרן הרב יצחק יוסף

בס"ד, ‏כ"ו סיון תשע"ז 1299-2/ע"ז לכבוד היקר והנעלה, כש"ת ה"ה ר' .... .... נ"י שלום רב, אודות שאלתו אם מותר לקחת כדורים המשככים כאבים בשבת, הנה בספר ילקוט יוסף שבת…

להמשך קריאההאם מותר לקחת אקמול בשבת? – תשובת מרן הרב יצחק יוסף