האם מותר לאחים אבלים להשתתף בחתונה

בס"ד, ‏ד' אלול תש"פ, 1627-2/פ' לכבוד היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה, כש"ת ה"ה .... .... .... נ"י שלום רב, שמעתי בצער על פטירת האב המנוח הכשר ז"ל שנפטר ארבעים…

להמשך קריאההאם מותר לאחים אבלים להשתתף בחתונה

הנחת תפילין רש”י ור”ת יחד

בס"ד, ‏כ' אלול תש"פ, 1753-2/פ' לכבוד היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה, כש"ת הרב... ... .... נר"ו, שלום רב, לשאלתו אודות אדם שמבנה גופו גדול, ויש באפשרותו להניח ב' זוגות תפילין…

להמשך קריאההנחת תפילין רש”י ור”ת יחד

מה מברכים על דוריטוס?

בס"ד, ‏ד' אלול תש"פ, 1628-2/פ' לכבוד היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה, כש"ת ה"ה ...... ...... נ"י שלום רב, בעניין שאלתו על החטיף הנקרא 'דוריטוס' על אף שנעשה מתירס, מ"מ…

להמשך קריאהמה מברכים על דוריטוס?

הלכה יומית – יום ראשון כ”ד אלול תש”פ

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" מנהג יפה על פי המקובלים לומר בליל ראש השנה קודם קדיש בתרא לדוד מזמור לה' הארץ ומלואה (תהלים כד), שהוא…

להמשך קריאההלכה יומית – יום ראשון כ”ד אלול תש”פ