עין יצחק – תזריע תשפ”ד – ליל הסדר עם משפחה שאינם שומרי תו”מ – 375 – כתיבה: הרב מרדכי גור

ב׳ בניסן ה׳תשפ״ד (10/04/2024)

0375 תזריע.pdf

עין יצחק – שמיני תשפ”ד – מהלכות טבילת כלים – 374 – כתיבה: הרב מרדכי גור

כ״ד באדר ב׳ ה׳תשפ״ד (03/04/2024)

0374 שמיני.pdf

עין יצחק – ויקרא תשפ”ד – שמחת פורים לאבל – 372 – כתיבה: הרב מרדכי גור

י׳ באדר ב׳ ה׳תשפ״ד (20/03/2024)

0372 ויקרא.pdf

עין יצחק – פקודי תשפ”ד – קריאת מגילה ע”י רמקול – 371 – כתיבה: הרב מרדכי גור

ג׳ באדר ב׳ ה׳תשפ״ד (13/03/2024)

0371 פקודי.pdf

עין יצחק – ויקהל תשפ”ד – קריאת המגילה בעזה – 370 – כתיבה: הרב מרדכי גור

כ״ח באדר א׳ ה׳תשפ״ד (08/03/2024)

0370 ויקהל.pdf

עין יצחק – כי תשא תשפ”ד – ברכת הגומל במי שפושע בעצמו – 369 – כתיבה: הרב מרדכי גור

י״ט באדר א׳ ה׳תשפ״ד (28/02/2024)

0369 כי תשא.pdf

עין יצחק – פרשת יתרו התשפ”ד – ברכת שהחיינו על בגדים שונים – 365 – כתיבה: הרב מרדכי גור

כ״ב בשבט ה׳תשפ״ד (01/02/2024)

0_0365 יתרו.pdf

עין יצחק – פרשת בא התשפ”ד – ברכת האדמה על לחם ועוגה – 363 – כתיבה: הרב מרדכי גור

ה׳ בשבט ה׳תשפ״ד (15/01/2024)

0363 בא.pdf

עין יצחק – פרשת וארא התשפ”ד – ברכת פרי האדמה על חלב וגבינה – 362 – כתיבה: הרב מרדכי גור

כ״ז בטבת ה׳תשפ״ד (08/01/2024)

0362 וארא.pdf

עין יצחק – פרשת שמות – נגיעה במקומות המכוסים בסעודה – 361 כתיבה: הרב מרדכי גור

כ״א בטבת ה׳תשפ״ד (02/01/2024)

0361 שמות.pdf

עין יצחק ויחי התשפ”ד – 360 הכנת תה בשבת

י״ז בטבת ה׳תשפ״ד (29/12/2023)

0360 ויחי (1).pdf

עין יצחק פרשת ויגש התשפ”ד – 359

ח׳ בטבת ה׳תשפ״ד (20/12/2023)

0359 ויגש.pdf

עין יצחק – פרשת שמיני תשפ”ג – צליית בשר בחג – מי הכנרת והחלב

כ״ג בניסן ה׳תשפ״ג (14/04/2023)

עין יצחק – פר’ שמיני תשפ”ג – צְלִייַת בָּשָׂר בְּחָג

עין יצחק – חג הפסח התשפ”ג – מנהגי אבות בפסח

י״ד בניסן ה׳תשפ״ג (05/04/2023)

עין יצחק – חג הפסח תשפ”ג – מִנְהָגֵי אָבוֹת בְּפֶסַח.pdf

עין יצחק – פרשת צו תשפ”ג – ברכת האילנות

ח׳ בניסן ה׳תשפ״ג (30/03/2023)

עין יצחק – פר’ צו תשפ”ג – בִּרְכַּת הַאִילָנוֹת.pdf

עין יצחק פרשת תרומה תשפ”ג – קטן בעלייה לתורה

ל׳ בשבט ה׳תשפ״ג (21/02/2023)

319 עלון עין יצחק פרשת תרומה.pdf

עין יצחק פרשת בא תשפ”ג – מד חום חד פעמי בשבת

ד׳ בשבט ה׳תשפ״ג (26/01/2023)

עין יצחק - פר' בא תשפ''ג - מַד-חוֹם חַד-פַּעֲמִי בְּשַׁבָּת

עין יצחק שמות תשפ”ג + הספד מרן הגר”ש בעדני זצוק”ל

י״ט בטבת ה׳תשפ״ג (12/01/2023)

עין יצחק – פר’ שמות תשפ”’ג – סִיּוּעַ וְעֶזְרָה בַּדְּרָכִים