כולל “עין יצחק” – אור אביאל

בנשיאות מרן הראש”ל הגאון הרב יצחק יוסף שליט”א

כולל הלכה השוכן בבית הכנסת ‘אור חביב’ בשכונת סנהדריה המורחבת בירושלים.