כולל “עין יצחק”

הוא כולל אברכים העומד בנשיאות

מרן הראש”ל הגאון הרב יצחק יוסף שליט”א

ושוכן בירושלים בבית הכנסת ‘אור חביב’ סנהדריה המורחבת