סט פסח (3 כרכים)

140.00

ילקוט יוסף פסח (3 חלקים)

כרך א’

הלכות ברכת האילנות, בדיקת חמץ ועוד

סימן תכ”ט עד תמ”ד

כרך ב’

דיני ביעור חמץ, הגעלת כלים, אפיית מצות, וכל דיני ערב פסח

מסימן תמה עד סימן תעב

כרך ג’

דיני ליל הסדר ותפלות הפסח

אפשר לרכוש עכשיו מידע נוסף