עלון השיעור השבועי פרשת כי תשא תשפ”ב

העלון השבועי לשבת פרשת כי תשא (השיעור נמסר במוצ”ש תצוה תשפ”ב)